... a jejich používání v Evropské unii.

ÚvodZdravotní tvrzení a kosmetické přípravky

Používání zdravotních tvrzení u kosmetických přípravků

Kosmetické přípravky jsou druhou nejtvrději postiženou kategorií výrobků (hned po potravinových doplňcích) nařízeními ohledně používání zdravotních tvrzení.

Používání zdravotních tvrzení pro kosmetické přípravky upravuje nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009, především kapitola 6, články 19 a 20.

Z nařízení a směrnic EU vyplývají tyto obecné zásady pro označování kosmetických přípravků:

 1. Nelze používat tvrzení, která přináležejí léčivým přípravkům, veterinárním přípravkům, zdravotnickým prostředkům nebo biocidním přípravkům.
  Pokud chce výrobce či prodejce využívat tvrzení vyhrazená pro jinou kategorii výrobků, může požádat o změnu registrace a klasifikaci výrobku pro tuto kategorii. Každá kategorie výrobků má vlastní pravidla registrace. Obecně platí, že čím je přísnější kategorie (např. léčiva), tím je složitější registrace a podstatně vyšší jsou i finanční náklady s ní spojené.
 2. Kosmetický přípravek je látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi těla nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny vzhledu, ochrany, udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesného pachu.
 3. Za kosmetický přípravek se nepovažuje látka nebo směs určená k požití, vdechování, injekční aplikaci nebo k implantaci do lidského těla.
  V žádném případě se nesmí uvádět, že přípravek lze užívat vnitřně (orálně, injekčně, atd.), aplikovat na porušenou pokožku (poranění, onemocnění kůže, vředy, apod.).
 4. Může jít o: pleťové a toaletní vody, deodoranty a antiperspiranty, přípravky pro péči o zuby a dutinu ústní, přípravky pro vnější intimní hygienu.
 5. Nanomateriálem se rozumí materiál s rozměry nebo vnitřní strukturou v řádu od 1 do 100 nm.
  Výrobek, který obsahuje nanomateriály podléhá oznamovací povinnosti Evropské komisi a vztahují se na něj ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009, kapitoly 4, článku 16.

Protože mnoho kosmetických prostředků obsahuje látky, které mají zdravotní účinky, vydala Evropská komise seznam povolených a zakázaných tvrzení pro jednotlivé látky jako přílohu nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1223/2009.

Tento seznam je navzdory snaze EK v současné době (08/2014) neúplný, což lze chápat, vzhledem k množství látek a ingrediencí, které jsou používány v kosmetickém průmyslu. To způsobuje výrobcům i dovozcům nemalé potíže, protože často není jimi používaná složka produktu v seznamu.

 

Evropská unie...

bojovník proti zdravému rozumu

a ochránce businessu farmaceutických koncernů před přírodou.

Go to top