... a jejich používání v Evropské unii.

ÚvodZdravotní tvrzení a doplňky stravy

Používání zdravotních a výživových tvrzení u doplňků stravy

Doplňky stravy jsou nejtvrději postiženou kategorií výrobků nařízeními ohledně používání zdravotních a výživových tvrzení.

Výživovým tvrzením se rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti v důsledku energetické (kalorické) hodnoty, kterou poskytuje ve snížené či zvýšené míře nebo živin či jiných látek, které obsahuje ve snížené či zvýšené míře.

Zdravotním tvrzením se rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím.

Používání zdravotních a výživových tvrzení u doplňků stravy

Používání zdravotních a výživových tvrzení u doplňků stravy upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Z nařízení a směrnic EU vyplývají tyto obecné zásady pro používání zdravotních a výživových tvrzení u doplňků stravy:

 1. nesmějí být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá;
 2. nesmějí vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin;
 3. nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat;
 4. uvádět nebo naznačovat, ani z nich nesmí vyplývat, že vyvážená a různorodá strava nemůže obecně zajistit přiměřené množství živin;
 5. odkazovat na změny tělesných funkcí, které by mohly u spotřebitelů vzbuzovat strach nebo které by mohly zneužívat jejich strachu, pomocí textu nebo prostřednictvím obrazového, grafického či symbolického znázornění.

Zdravotní tvrzení

Obecně jsou zdravotní tvrzení u doplňků stravy zakázána. Označování doplňků stravy nesmí:

 • přisuzovat doplňkům stravy vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo odkazovat na tyto vlastnosti;
 • obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitaminů nebo minerálních látek;
 • naznačovat, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo zdraví;
 • odkazovat na míru nebo množství úbytku hmotnosti;
 • odkazovat na doporučení jednotlivých lékařů nebo dalších odborníků ve zdravotnictví;

Zdravotní tvrzení o snižování rizika onemocnění

Tvrzení o snížení rizika onemocnění – tím se rozumí, každé zdravotní tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že spotřeba určité kategorie potravin, potraviny nebo některé z jejích složek významně snižuje riziko vzniku určitého lidského onemocnění (např. „snižuje cholesterol“) a tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí (např. „vápník je prospěšný pro růst dětí“).
Pro obě skupiny tvrzení platí, že jsou zakázána, pokud neodpovídají obecným požadavkům a zvláštním požadavkům a pokud nejsou schválena v souladu s nařízením a obsažena v seznamu schválených tvrzení. 

Zdravotní tvrzení funkční

Zdravotní tvrzení jiná než tvrzení odkazující na snížení rizika onemocnění a na rozvoj a zdraví dětí (např. „udržuje normální hladinu cukru v krvi“). O tvrzení tohoto typu se jedná, pokud popisuje nebo odkazuje na:

 • význam živiny nebo jiné látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce, nebo
 • psychologické a behaviorální funkce, nebo
 • snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo na snížení množství energie obsažené ve stravě (tím ale není dotčena směrnice 96/8/ES o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti).

Národní seznam tvrzení najdete na: http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/narodni-seznam-zdravotnich-tvrzeni_1694_5.html

 

Evropská unie...

bojovník proti zdravému rozumu

a ochránce businessu farmaceutických koncernů před přírodou.

Go to top